Przeliczniki

OBJĘTOŚCI


1 galon imperialny = 4,54 litra
1 galon amerykański = 3,8 litra
1 stopa sześcienna = 28,3 litra

WAGI

1 gram = 1000 mg (miligram)
1 mg = 1000 ug (mikrogram)
1 mg = 1 ppm
1 ug = 1 ppb

TWARDOŚĆ


1 mg CaCO3/l = 0,1 *F (stopnie francuskie)
                            = 0,056 *D (stopnie niemieckie)
                            = 0,0584 US grain/gallon
                            = 0,0701 Clark
Wczytywanie
Wczytywanie