Certyfikaty

Higieniczne

Wszystkie wymienione poniżej certyfikaty higieniczne zostaną dostarczone na życzenie.

ZŁOŻA FILTRACYJNE

 • Antracyt
 • AquaMulti
 • Auchtel C220 E Na
 • Birm
 • Calcite / Imerys
 • Corosex
 • Crystal Right
 • Dowex HCR S/S
 • Ecomix
 • Filter Ag
 • Filter AG Plus / Turbidex
 • Gravel
 • Greensand Plus
 • Indion 225
 • Indion NSSR
 • MTM
 • Organosorb 10
 • Pyrolox
 • Pyrolox Advantage

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE

 • Canature
 • PWG ( Structural )
 • Wave Cyber
 • WCY

MEMBRANY

 • Vontron

GŁOWICE

 • Clack
 • Canature
 • Fleck

ZMIĘKCZACZE

 • CanatureWczytywanie
Wczytywanie